Thứ ba, 21/9/2021
Học Viên Ngân Hàng ( Phân Viện Phú Yên )

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 15.5 A00, A01, D01, D07

Tiêu chí phụ môn Toán

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07
Ghi chú
Tiêu chí phụ môn Toán