Thứ hai, 20/5/2024
Học Viên Ngân Hàng (Phân Viện Phú Yên)

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 14 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07