Thứ năm, 30/6/2022
Học Viên Ngân Hàng (Phân Viện Phú Yên)

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340201 15 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340201
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07