Thứ tư, 7/6/2023
Đại học Trưng Vương

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 15.5 A00, A12, C14, D01

Xét học bạ: Điểm trúng tuyển từ 18 điểm trở lên của 3 môn thuộc khối xét tuyển của Trường

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, A12, C14, D01
Ghi chú
Xét học bạ: Điểm trúng tuyển từ 18 điểm trở lên của 3 môn thuộc khối xét tuyển của Trường