Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Công Nghệ Đông Á

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 15 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01