Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Tây Nguyên

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 17.5 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
17.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07