Thứ năm, 23/9/2021
Đại học Tây Nguyên

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 15 D01

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
D01