Chủ nhật, 16/6/2024
Đại học Tây Nguyên

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 18.95 A00

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
18.95
Tổ hợp môn
A00