Thứ năm, 16/9/2021
Đại Học Lạc Hồng

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 15 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01