Thứ tư, 4/10/2023
Đại học Hùng Vương

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 17 A00

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00