Thứ ba, 23/4/2024
Đại học Thành Đô

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 16.5 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
16.5
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01