Thứ ba, 28/9/2021
Đại học Thành Đô

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 15 A00, A01, D07, D90

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, D07, D90