Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Mỏ - Địa chất

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 18 A01, D01, D07

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A01, D01, D07