Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Mỏ - Địa chất

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 23.25 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
23.25
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07