Thứ hai, 27/3/2023
Đại học Lâm nghiệp (Cơ sở 1)

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 A00, C15, C16, D01

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
A00, C15, C16, D01