Chủ nhật, 21/4/2024
Đại học Kinh tế quốc dân

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 27.05 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
27.05
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07