Chủ nhật, 3/7/2022
Học viện Tài chính

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 26.55 A01

Môn Toán >= 8.8; NV1-2

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
26.55
Tổ hợp môn
A01
Ghi chú
Môn Toán >= 8.8; NV1-2