Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 23.1 A01, D01, D07

<=NV3

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
23.1
Tổ hợp môn
A01, D01, D07
Ghi chú
<=NV3