Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Hòa Bình

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 15.7 A00, A01, D01, D96

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
15.7
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D96