Thứ năm, 16/9/2021
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 17 A00, A01, A08, D01

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A01, A08, D01