Thứ sáu, 24/3/2023
Đại học Dân lập Phương Đông

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 14 A00, A01, D01

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A01, D01