Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Phương Đông

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 16 A00, A01, D01

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, D01