Thứ sáu, 2/6/2023
Đại học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 15 A01, D01, D07

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A01, D01, D07