Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 24.75 A01, D01

Toán >=8 NV<=1

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
24.75
Tổ hợp môn
A01, D01
Ghi chú
Toán >=8 NV<=1