Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Xây dựng Miền Tây

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 15 A00, A01, D14, D15

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, D14, D15