Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Xây dựng Miền Tây

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 14.5 A00, A01, D14, D15

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
14.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D14, D15