Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 15.5 A00, A01, D01, D07

Học bạ THPT 18 điểm

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07
Ghi chú
Học bạ THPT 18 điểm