Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Sao Đỏ

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 A09, C01

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
A09, C01