Thứ sáu, 29/9/2023
Đại học Trà Vinh

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 15 A00

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00