Thứ năm, 30/3/2023
Đại học Dân Lập Duy Tân

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 15.5 A00, A16, C01, D01

Xét học bạ: 18

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, A16, C01, D01
Ghi chú
Xét học bạ: 18