Thứ năm, 13/6/2024
Đại học Dân Lập Duy Tân

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 14 A00

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00