Thứ sáu, 1/7/2022
Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 25.5 A00, A01, D01, D90

TTNV >=7

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
25.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90
Ghi chú
TTNV >=7