Chủ nhật, 19/9/2021
Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 20.75 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
20.75
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90