Thứ sáu, 1/7/2022
Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 15 A01, D01, D90

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A01, D01, D90