Thứ ba, 30/5/2023
Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở phía Nam)

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 22 A00, A01, D01

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00, A01, D01