Thứ tư, 29/5/2024
Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở phía Nam)

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 21.25 A00, A01, D01

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
21.25
Tổ hợp môn
A00, A01, D01