Thứ ba, 5/7/2022
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Nam)

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 23.95 A00, A01, D01

TTNV <=7

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
23.95
Tổ hợp môn
A00, A01, D01
Ghi chú
TTNV <=7