Thứ hai, 22/4/2024
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Nam)

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 25.05 A00, A01, D01

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
25.05
Tổ hợp môn
A00, A01, D01