Thứ hai, 27/3/2023
Đại học Đồng Tháp

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 15.5 A00, A01, D01, D10

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D10