Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Vinh

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 19 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07