Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Vinh

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 18 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07