Thứ hai, 22/4/2024
Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 14.5 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
14.5
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01