Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Công Nghệ Vạn Xuân

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 14 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90