Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Công nghiệp Vinh

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 16.1 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
16.1
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07