Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Kinh Tế Nghệ An

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 16 A00

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00