Thứ hai, 20/9/2021
Đại học Hoa Lư

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 13.5 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
13.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07