Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Hà Tĩnh

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 13.5 C14, C20

Điểm chuẩn học bạ lấy 18 điểm

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
13.5
Tổ hợp môn
C14, C20
Ghi chú
Điểm chuẩn học bạ lấy 18 điểm