Thứ năm, 22/2/2024
Đại học Hà Tĩnh

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 16 A00

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00