Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Nam Cần Thơ

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 22 A00, A01, C04, D01

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00, A01, C04, D01