Thứ tư, 7/12/2022
Đại học Việt Bắc

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 A00, A01, D01

A01

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
A00, A01, D01
Ghi chú
A01