Thứ hai, 2/10/2023
Đại học Việt Bắc

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 13 A00, A01, D01

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
13
Tổ hợp môn
A00, A01, D01