Thứ tư, 22/9/2021
Khoa Quốc Tế - Đại học Thái Nguyên

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 13 D96

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
13
Tổ hợp môn
D96