Chủ nhật, 19/9/2021
Đại học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh - Đại học Thái Nguyên

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 14.5 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
14.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07