Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh - Đại học Thái Nguyên

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 17 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07