Thứ ba, 6/12/2022
Đại học Dân Lập Phú Xuân

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 15.5 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01