Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Kinh Tế - Đại học Huế

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 20 A00, A01, C15, D01

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, A01, C15, D01