Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Kinh Tế - Đại học Huế

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 19 A00, A01, C15, D01

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, A01, C15, D01