Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 16 A00, A01, D01, D23

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D23