Thứ bảy, 15/6/2024
DFA

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 14 A00, A01, C01, C03, D01

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, C03, D01