Thứ ba, 5/7/2022
Học Viên Ngân Hàng (Phân Viện Phú Yên)

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 15 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07