Chủ nhật, 16/6/2024
Học Viên Ngân Hàng (Phân Viện Phú Yên)

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301 15.5 A00, A01, D01, D07

Tiêu chí phụ môn Toán

Mã ngành
7340301
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07
Ghi chú
Tiêu chí phụ môn Toán