Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Tân Trào

Vật lý học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440102 15 A00, A01, A10

Điểm chuẩn học bạ: 15 điểm

Mã ngành
7440102
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, A10
Ghi chú
Điểm chuẩn học bạ: 15 điểm