Thứ ba, 3/10/2023
Đại học Tân Trào

Vật lý học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440102 15 A00, A01, A10

Mã ngành
7440102
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, A10