Chủ nhật, 21/4/2024
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP HCM

Vật lý học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440102 18 A00, A01, A02, D90

Mã ngành
7440102
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, A02, D90