Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Quảng Nam

Vật lý học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440102 13 A00, A01, A02, A04, A10

Mã ngành
7440102
Điểm chuẩn
13
Tổ hợp môn
A00, A01, A02, A04, A10