Thứ năm, 29/2/2024
Đại học Khánh Hòa

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310630 15 A01, D01, D14, D15

Mã ngành
7310630
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A01, D01, D14, D15