Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Quy Nhơn

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310630 14 C00, C19, D01, D15

Mã ngành
7310630
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
C00, C19, D01, D15