Thứ bảy, 1/4/2023
Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310630 20 C00, C14, D01, D15

Thang điểm 40

Mã ngành
7310630
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
C00, C14, D01, D15
Ghi chú
Thang điểm 40