Thứ năm, 1/12/2022
Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310630 20 C00, C14, D15

Mã ngành
7310630
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
C00, C14, D15