Thứ sáu, 22/9/2023
Đại học Thành Đô

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310630 15.5 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7310630
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01